Oczyszczalnie - Technologia
Oczyszczalnia ścieków bytowych składa się z osadnika gnilnego, studzienek oraz układu rozsączającego typu HABA RL. Technologia oparta jest na wielostopniowym procesesie oczyszczania na drodzie mechanicznej i biologicznej. Oczyszczone ścieki odprowadzoane są do gruntu oraz w wyniku czynnego parowania wody z nadziemnych części roślin. Pierwsze procesy oczyszczania następują w osadniku gnilnym. Oczyszczanie mechaniczne polega na oddzieleniu zawiesiny oraz części pływających. Procesy biologiczne polegają na fermentowaniu osadów w warunkach beztlenowych. Przefermentowany osad należy okresowo wywozić do oczyszczalni (zwykle raz na 1 - 2 lata ok. 1,5 m3).
 
 
Zanieczyszczenia są redukowane na tym etapie średnio o 40 %. Następny etap oczyszczania nastepuje w układzie rozsaczjącym. ścieki zostają natlenione oraz oczyszczone w filtrze żwirowo-piaskowym. Zredukowane zostają związki organiczne o ponad 90 %, azotan w azot w stanie gazowym oraz częściowo zostają usunięte zarazki. W obecności tlenu tworzą się związki przyswajalne przez rośliny. Pobierają one do budowy swoich komórek szreg substancji dostarczonych do gleby wraz ze ściekami.
 
 
Zalety technologii:
 
 • ustabilizowane, wysokie wskaźniki redukcji zanieczyszczeń ścieków dzięki zwiększeniu skuteczności napowietrzania ścieków,
 • bardzo duża tolerancja na wahania w dopływie ścieków, zarówno ilościowe jak i jakościowe (przy utrzymaniu wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń),
 • utrzymanie wysokich parametrów oczyszczania także w okresie niskich temperatur (zima),
 • niskie nakłady inwestycyjne - porównywalne z tradycyjnym drenażem rozsączającym ,
 • bardzo niskie koszty eksploatacji - koszt bakterii (ok. 140/rok) oraz wywiezienia ok 1,5 m3 osadu raz na rok lub dwa lata,
 • prostota wykonawstwa - znikoma potencjalna możlowiść popełnienia błędu podczas montażu poprzez wyeliminowanie drenażu w kamieniach,
 • możliwość sprawdzenia jakości oczyszczonej wody oraz poziomu wody w układzie rozsączającym,
 • niskoobsługowe działanie (czynności eksploatacyjne ograniczają się do okresowej kontroli stopnia zamulenia materiału filtracyjnego filtra doczyszczającego w osadniku, wybraniu osadu z osadnika gnilnego).
 • układ jest bezwonny zarówno w budynku jak i na zewnątrz.
 
Wady technologii:
 
 • drenaż nie może być obciążany pojazdami - w miejscu posadowienia układu najlepiej posiać trawę,
 • do oczyszczalni mogą być doprowadzone wyłącznie ścieki bytowe (z gospodarstwa domowego),
 • konieczność wykonania kopca filtracyjnego w przypadku występowania wody gruntowej powyżej 2 m od powierzchni terenu
Możliwe są również inne kształty układów rozsączania. Ważne jest zachowanie właściwej powierzchni w stosunku do planowanej ilości ścieków
 
 
 
 
| strona główna | oczyszczalnie | technologia | przepisy | opinie | koszty | współpracujemy | wyróżnienia | kontakt |
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, ®2007 by autor:biuro@folk.net.pl: aktualizacja witryny: 03.02.2009