Oczyszczalnie
Specjalizujemy się we wdrażeniu innowacyjnych rozwiązań z dziedziny ochrony środowiska. Jesteśmy akredytowanym przedstawicielem firmy HABA RL z Grodziska Wlkp. Proponujemy naszym klientom projekt, dostawę i montaż innowacyjnego systemu oczyszczania ścieków bytowych. Wykonujemy następujące prace:
  • dobór optymalnego rozwiązania technicznego,
  • sporządzenie projektu oraz zgłoszenia zamiaru budowy,
  • montażu oczyszczalni.
  • serwis oczyszczalni.
 
Pionowy filtr piaskowy bez drenażu zbierającego Jest to najczęściej stosowane rozwiązanie. Jego zaletą jest najniższy koszt, brak urządzeń zasilanych prądem. Można go stosować w gruncie przepuszczalnym o poziomie wody gruntowej poniżej 2 m od poziomu gruntu.
   
przydomowa oczyszczalnia z rozsączaniem ciśnieniowym Rozwiązanie stosowane w przypadku występowania wody gruntowej wyżej niż 2 m od poziomu gruntu. Różni się od poprzedniego koniecznością montażu przepompowni ścieków oraz koniecznością wykonania kopca filtracyjnego.
   
przydomowa oczyszczalnia z rozsączaniem grawitacyjnym i drenażem zbierającym Rozwiązanie stosowane w przypadku występowania gruntu nieprzepuszczalnego (np. glina). nadmiar wody gromadzi się w studzience, z której można odprowadzić ją do innego odbiornika. Wymaga montażu studzienki zbierającej (dodatkowy koszt 350 zł za studzienkę oraz 20 zł/mb drenażu zbierającego).
   
przydomowa oczyszczalnia ze zlożem biologicznym Osadnik gnilny i zloże biologiczne (wlókninowe). Rozwiązanie stosowane w przypadku występowania gruntu nieprzepuszczalnego (np. glina), braku miejsca na uklad rozsączania, sąsiedztwa odbiornika ścieków oczyszczonych (rów, staw, itp.)
   
osadnik gnilny SOTRALENTZ 3000 l W większości gospodarstw domowych stosuje się osadniki gnilne o pojemności od 2 m3 do 3 m3
   
grawitacyjny ukad rozsączania w 2 rzędach przykryty geowókniną Przykład grawitacyjnego układu rozsączania oczyszczalni dla 6 osób (2 x 12 m).
   
osadnik gnilny SOTRALENTZ 2000 l Osadnik gnilny wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) jest lekki (zbiornik o pojemności 3000 l waży ok. 120 kg, szczelny, odporny na uderzenia i zmiany temperatury, odporny na korozję oraz agresywne związki zawarte w ściekach. Produkowane są zgodnie z europeską normą EN 12566-1/A1 i przeszły pomyślnie badania w jednostce akredytowanej.
   
widok filtra zawiesin w osadniku SOTRALENTZ Osadnik gnilny posiada wbudowany filtr doczyszczający
   
wlot ścieków do osadnika SOTRALENTZ Drugi właz służy do sprawdzania ilości osadu oraz jego usuwania
   
grawitacyjny ukad rozsączania w jednym rzędzie W przypadku występowania przepuszczalnego gruntu nie ma potrzeby go wymianiać.
   
montaż geowókniny Specjalny rodzaj geowłókniny skutecznie chroni układ rosączania przed zarastaniem korzeniami.
   
rewizja przed osadnikiem gnilnym Przed osadnikiem gnilnym montowana jest rewizja,
   
ciśnieniowy ukad rozsączania częściowo zakryty geowókniną Próba działania ciśnieniowego układu rozsączającego. Po zasypaniu układu powstanie kopiec filtracyjny.
   
ciśnieniowy ukad rozsączania Ułożony system rozsączajacy przed przykryciem geowłókniną składajacy si e z dwóch nitek.
   
ciśnieniowy ukad rozsączania Ciśnieniowy układ rozsączający w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych.
   
montaż osadnika gnilnego Montaż osadnika gnilnego najlepiej wykonać w pobliżu domu by ścieki surowe nie wychładzały się na drodze do osadnika. Należy zachowac odległość 5 m od okien i drzwi.
   
skutki nieszczelnego szamba w pobliżu domu W przypadku nieszczelnego szamba usytuowanego w pobliżu domu może dochodzić do erozji muru.
   
uszkodzony mur na skutek dziaania ścieków Gdy erozja muru jest zawansowana mogą pojawić się pękniecia.
   
zagospodarowany teren po montażu oczyszczalni Oczyszczona woda może zasilać staw.
   
kopie filtracyjny po montażu oczyszczalni W przypadku kopca filtracyjnego pozostaje do zagospodarowania niewielkie wzniesienie. Sytuacja ta występuje w przypadku wyskiego poziomu wód gruntowych (powyżej 2 m).
   
kontrola wysokości osadu w osadniku gnilnym Co pół roku należy oczyścić filtr, sprawdzić poziom osadu w osadniku gnilnym oraz stan wszystkich urządzeń. Należy pilnować by układ rozsączania nie byl trwale zalany wodą. W tych warunkach rozwijają się bakterie beztlenowe, które przyspieszają uszczelnianie układu.
   
innowacyjne osadniki gnilne typu HABA Obecnie jest wdrażana produkcja nowej rodziny osadników gnilnych o pojemności od 2 do 8 m3. Opracowano innowacyjną konstrukcję filtra (zgoszenie patentowe nr P358711), który zapewnia:
  • wysoką skuteczność usuwania zawiesin dzięki wydłużeniu drogi przepywu ścieków,
  • zabezpieczenie przed wpłynięciem osadów dennych do filtra.
   
wewnętrzny filtr zawiesin Na zdjęciu widoczny wewnętrzny filtr zawiesin (w ukadzie rozsączania). Wydłuża on czas bezwaryjnej pracy ukadu rozsączania.
   
wewnętrzny filtr zawiesin Ten sam filtr zawiesin po załozeniu krążyn betonowych.
   
pompa w osadniku Pompę ścieków oczyszczonych można umieścic nad filterm w osadniku.
   
ukad rozsączania dla 6 osób Przykad układu rozsączania dla 6 osób w glinie i przy wysokiej wodzie gruntowej. Wymieniono grunt oraz podniesiono uklad oczyszczająco-rozsączający. Pod krążynami widoczny jest dodatkowy filtr zawiesin.
   
studzienka rozprężna Widok studzienki rozprężnej, dzięki której ścieki dopływają grawitacyjnie do układu rozsączania (nie zatykają się otwory ciśnieniowego ukadu rozsączania).
   
studzienka rozprężna Widok rewizji do płukania drenażu zbierającego. Płukanie umożliwi regenarację drenażu w przypadku nieskutecznego odbioru wody oczyszczonej. Niesprawny drenaż grozi trwalym zalaniem ukladu i przyspieszonym uszczelnieniem (kolmatacja)
   
recyrkulacja scieków Montaż drenażu do recyrkulacji ściekow oczyszczonych, ktore są ponownie wprowadzane do przepompowni i mieszają się z ze ściekami podczyszczonymi za osadnikiem. Rowzwiązanie to umożliwia pobranie próbek ścieków oczyszczonych.
   
zoże wlókninowe To samo po zasypaniu.
   
zoże wlókninowe Złoże biologiczne jest stosowane w przypadku wysokiego stanu wód gruntowych, za malej powierzchni na układ rozsączania oraz sąsiedztwa odbiornika ściekow oczyszczonych (rów, staw, itd.) Widok na koryto wywrotne oraz zloże wlókninowe.
   
zloże wlókninowe Ponieważ zbiornik jest tylko częściowo zalany wodą, musi być dobrze zakotwiony by nie został wypchnięty przez siłę wyporu (dotyczy montażu przy wysokim poziomie wód gruntowych.
   
zloże wlókninowe Widok na koryto wywrotne oraz dodatkowy filtr kożucha.
   
zloże wlókninowe Po zalożeniu pokrywy.
   
zloże wlókninowe Odciągi muszą być naciągnięte. Widoczne połączenie osadnika ze złożem biologicznym.
   
zloże wlókninowe Widoczne pokrywy osadnika oraz złoża biologicznego. Złoże może wystawać ponad poziom terenu od 0,5 m do 1 m.
   
 
 
 
| strona główna | oczyszczalnie | technologia | przepisy | opinie | koszty | współpracujemy | wyróżnienia | kontakt |
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, ®2007 by autor:biuro@bluewater.biz.pl: aktualizacja witryny: 28.03.2010